Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/zo0001ms/zo0001ms_rok/zo0001ms_mes/zo0001ms_ukaz/zo0001ms_mj?lang&type

Aktualizácia: 09. 04. 2024

[zo0001ms_rok] Popis dimenzie

[zo0001ms_mes] Popis dimenzie

[zo0001ms_ukaz] Popis dimenzie

[zo0001ms_mj] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: