Vybrané trhové služby - tržby za vlastné výkony a tovar (od roku 2022) - mesačne [ts0002ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/ts0002ms/ts0002ms_rok/ts0002ms_mes/ts0002ms_nace2?lang&type

Aktualizácia: 12. 05. 2023

[ts0002ms_rok] Popis dimenzie

[ts0002ms_mes] Popis dimenzie

[ts0002ms_nace2] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: