Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/st0001ms/st0001ms_rok/st0001ms_mes/st0001ms_stavby/st0001ms_stavprod/st0001ms_mj?lang&type

Aktualizácia: 13. 03. 2023

[st0001ms_rok] Popis dimenzie

[st0001ms_mes] Popis dimenzie

[st0001ms_stavby] Popis dimenzie

[st0001ms_stavprod] Popis dimenzie

[st0001ms_mj] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: