Priemyselná produkcia (rovnaké obdobie minulého roku=100) - očistená - mesačne [pm0006ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/pm0006ms/pm0006ms_rok/pm0006ms_mes/pm0006ms_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 09. 02. 2024

[pm0006ms_rok] Popis dimenzie

[pm0006ms_mes] Popis dimenzie

[pm0006ms_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: