Prehľad pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7104rr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/om7104rr/om7104rr_vuc/om7104rr_obd/om7104rr_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 28. 03. 2024

[om7104rr_vuc] Popis dimenzie

[om7104rr_obd] Popis dimenzie

[om7104rr_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: