Indexy vekového zloženia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7005rr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/om7005rr/om7005rr_vuc/om7005rr_obd/om7005rr_ukaz/om7005rr_poh?lang&type

Aktualizácia: 03. 04. 2023

[om7005rr_vuc] Popis dimenzie

[om7005rr_obd] Popis dimenzie

[om7005rr_ukaz] Popis dimenzie

[om7005rr_poh] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: