Zomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/om3003tr/om3003tr_nuts/om3003tr_rok/om3003tr_tyz/om3003tr_poh/om3003tr_vekskup?lang&type

Aktualizácia: 16. 05. 2024

[om3003tr_nuts] Popis dimenzie

[om3003tr_rok] Popis dimenzie

[om3003tr_tyz] Popis dimenzie

[om3003tr_poh] Popis dimenzie

[om3003tr_vekskup] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: