Predaj a oprava motorových vozidiel (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ob0001ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/ob0001ms/ob0001ms_rok/ob0001ms_mes/ob0001ms_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 06. 12. 2023

[ob0001ms_rok] Popis dimenzie

[ob0001ms_mes] Popis dimenzie

[ob0001ms_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: