Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/nu0004qs/nu0004qs_rok/nu0004qs_stv/nu0004qs_ukaz/nu0004qs_meto/nu0004qs_mj?lang&type

Aktualizácia: 06. 06. 2024

[nu0004qs_rok] Popis dimenzie

[nu0004qs_stv] Popis dimenzie

[nu0004qs_ukaz] Popis dimenzie

[nu0004qs_meto] Popis dimenzie

[nu0004qs_mj] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: