Doprava a skladovanie - Tržby za vlastné výkony a tovar [do0001ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/do0001ms/do0001ms_rok/do0001ms_mes/do0001ms_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 10. 11. 2023

[do0001ms_rok] Popis dimenzie

[do0001ms_mes] Popis dimenzie

[do0001ms_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: