Návštevnosť UZ - okresy (krajiny) [cr3804mr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/cr3804mr/nuts14/cr3804mr_rok/cr3804mr_mes/cr3804mr_ukaz/cr3804mr_dim3?lang&type

Aktualizácia: 13. 05. 2024

[nuts14] Popis dimenzie

[cr3804mr_rok] Popis dimenzie

[cr3804mr_mes] Popis dimenzie

[cr3804mr_ukaz] Popis dimenzie

[cr3804mr_dim3] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: