Návštevnosť UZ - okresy (3 kategórie UZ) [cr3802mr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/cr3802mr/nuts14/cr3802mr_rok/cr3802mr_mes/cr3802mr_ukaz/cr3802mr_dim2?lang&type

Aktualizácia: 11. 06. 2024

[nuts14] Popis dimenzie

[cr3802mr_rok] Popis dimenzie

[cr3802mr_mes] Popis dimenzie

[cr3802mr_ukaz] Popis dimenzie

[cr3802mr_dim2] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: