Návštevnosť UZ - SR, kraje (6 kategórií UZ) [cr3801mr]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/cr3801mr/nuts13/cr3801mr_rok/cr3801mr_mes/cr3801mr_ukaz/cr3801mr_dim1?lang&type

Aktualizácia: 11. 06. 2024

[nuts13] Popis dimenzie

[cr3801mr_rok] Popis dimenzie

[cr3801mr_mes] Popis dimenzie

[cr3801mr_ukaz] Popis dimenzie

[cr3801mr_dim1] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: